Asset Publisher Asset Publisher

Back

Uroczystości w Stefanowie 2019

Uroczystości w Stefanowie 2019

"Pamiętamy i będziemy pamiętać”- wypowiedział słowa Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 29 września 2019 r. podczas uroczystości upamiętniających  75 rocznicę bitwy stoczonej w lasach przysuskich pod  Stefanowem i 67 rocznicę pacyfikacji tej wsi.


Mszę Świętą w intencji poległych i homilię do zgromadzonych,  kombatantów, byłych mieszkańców Stefanowa i ich rodzin,  wygłosił proboszcz Parafii pw. bł. Władysława  w Gielniowie ks. kan. Wiesław Zawada.
W imieniu przybyłych posłów głos zabrał minister Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, który zwrócił uwagę na wieloletnie prześladowania narodu polskiego.


Hołd poległym poprzez złożenie wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą, oddał  także poseł na Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej  Dariusz Bąk.


W imieniu leśników kwiaty złożyli: Pan Marek Szary  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju RDLP w Radomiu w asyście  Pana Czesława Koryckiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Przysucha i Pana Marka  Nowickiego Zastępcy Nadleśniczego.